Nagrody:

Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku (Konkurs SARP nr 898)


Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na projekt Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Ponad to braliśmy udział w ogólnopolskich konkursach architektonicznych na Projekt Filharmonii Olsztyńskiej w Olsztynie, oraz na Projekt Muzeum Narodowego w Przemyślu.